פניה מהירה - השאירו פרטים ונחזור אליכם בנושא זה בהקדם!

כספות לאחסון סמים נרקוטיים, תרופות נרקוטיות וקנאביס רפואי

תחום הכספות הינו תחום רחב שבא לתת מענה של שמירה ומניעת גניבה במגוון רחב של תחומים.

הכספות שונות אחת מהשנייה כאשר ההבדלים העיקריים באים לידי ביטוי במשקל הכספת, מנגנון הנעילה שלה,
רמת העמידה שלה בפני פריצה, קידוח, אש ועוד (הקריטריונים נמדדים על ידי מכוני בדיקה ותוצאות הבדיקות נרשמות על גבי הכספת בתווית תקן.)

אחד התחומים שבעבורם נדרשת כספת הוא תחום התרופות והסמים כאשר נושא הקנאביס הרפואי הוא הנפוץ ביותר כיום.
באופן כללי קנאביס אינו מוגדר כתרופה, אינו רשום כתרופה ויעילותו ובטיחותו בשימוש למטרות רפואיות עדיין לא הוכחו בצורה חד משמעית.
אולם יחד עם זאת קיימות לא מעט עדויות לכך שקנאביס עשוי לסייע לחולים מסויימים הסובלים ממצבים רפואיים יחודיים ולהקל על סבלם.
על כן ממשלת ישראל ומשרד הבריאות רואים יעד חשוב בהסדרת נוהל הגידול, הייצור, האריזה, האחסון, ההפצה והמסירה של קנאביס לשימוש רפואי
באופן הדומה ככל הניתן לנוהג והקיים ביחס לתכשירים רפואיים המוגדרים כנרקוטיים.

על מנת לעגן ולקבע את הכללים של החזקה, הפצה, וגידול הקנאביס לצרכים רפואיים יצא חוזר המשנה למנהל הכללי בנוהל 150
נוהל זה נקבעו הכללים לגבי ניהול האחסון, ההפצה ומסירה של קנאביס ומוצרי קנאביס רפואי בתנאים נאותיםויחד עם זאת להגן מפני גניבה.

ישנם עסקים שונים העוסקים בתחום הקנאביס הרפואי שעל מנת לקבל רישיון לפתיחת עסק הקשור לקנאביס או מוצריו מחוייבים על פי חוק לעמוד בתנאי הנוהל 150,
ולהתקין כספת לאחסון סמים שעומדת בתנאים שנקבעו על ידי חוזר המשנה למנהל הכללי בנוהל 150.

העסקים המחוייבים בהתקנת כספות התואמות את נוהל 150 הם:

 • חוות ריבוי - ריבוי צמחי קנאביס
 • חוות גידול - משמשות לגידול צמחי קנאביס
 • מפעלי ייצור - המפעלים מייצרים מוצרי קנאביס כגון תרופות, ציוד עישון, וכדומה
 • בתי מסחר למוצרי קנאביס - בהם יש אחסון והפצת מוצרי קנאביס
 • בתי מרקחת - אלו למעשה העסקים שמפיצים ומנפיקים את הקנאביס ומוצריו ללקוחות מורשים.

הכספות בהן יאוחסנו הקנאביס ומוצריו בעלות דרישת מיגון ספציפית שמהווה בסיס ללקבלת רישיון עיסוק מיק"ר
באופן כללי יש חלוקה ברורה בין סוגי הכספות שההבדל ביניהם נובעת מהמשקל של הקנאביס שיאוחסן.

חלוקת הכספות ל 3 רמות מיגון:

 • רמת מיגון א' לאחסון עד 500 גרם קנאביס או מוצריו. לטובת רמת מיגון זו אנו מייצרים ומשווקים כספות בהתאמה אישית ואת הכספות מדגם EQ1-450JQ1-450
 • רמת מיגון ב' לאחסון בין 500 גרם ועד 1500 גרם קנאביס או מוצריו. לטובת רמת מיגון זו אנו מייצרים ומשווקים כספות בהתאמה אישית ואת הכספות מדגם EQ1-575JQ1-600
 • רמת מיגון ג' לאחסון מעל 1500 גרם קנאביס או מוצריו . לטובת רמת מיגון זו אנו מייצרים ומשווקים כספות בהתאמה אישית ואת הכספות מדגם מגן.

אנחנו מייצרים, משווקים, ומתקינים כספות בהתאמה מלאה לדרישות נוהל 150 למיגון וכספות.

לפניכם המפרטים לכספות סמים על פי נוהל 150 ודגמי הכספות שאנחנו מייצרים ומשווקים לטובת נוהל זה:

רמת מיגון א' לאחסון עד 500 גרם קנאביס או מוצריו : (כספות מדגם EQ1-450 / JQ1-450)

 • כספת פלדה בעובי דופן 5 מ"מ ועובי דלת 10 מ"מ
 • בעלת 2 בריחי נעילה לפחות בקוטר 22 מ"מ
 • נעולה ע"י מנעול כפול שיניים או דיגיטלי.
 • משקל כספת מינימלי 50 ק"ג.
 • הכספת מבוטנת בקיר ו/או מעוגנת לרצפה ולקיר באמצעות 4 ברגיי ג'מבו.

 


רמת מיגון ב' לאחסון בין 500 גרם ועד 1500 גרם קנאביס או מוצריו: (כספות מדגם EQ1-575 / JQ1-600)

 • כספת פלדה בעובי דופן 5 מ"מ ועובי דלת 10 מ"מ.
 • בעלת 2 בריחי נעילה לפחות בקוטר 22 מ"מ.
 • נעולה ע"י מנעול כפול שיניים או דיגיטלי.
 • משקל כספת מינימלי 65 ק"ג.
 • הכספת תכלול גלאי משולב - חום, פתיחה וזעזועים.
 • הגלאי מחובר למערכת האזעקה באזור נפרד המופעל 24 שעות ביממה.
 • הכספת מבוטנת בקיר ו/או מעוגנת לרצפה ולקיר באמצעות לפחות 4 ברגיי ג'מבו.


רמת מיגון ג' לאחסון מעל 1500 גרם קנאביס או מוצריו: (כספות מדגם מגן)

 • כספת פלדה ובטון מזוין העומדת ברמת מיגון C1 (עפ"י הדירוג במפרטי משטרת ישראל)
 • עובי דלת לפחות 60 מ"מ
 • עובי גוף לפחות 55 מ"מ.
 • סגירת הכספת תעשה ע"י ידית המפעילה מנגנון בריחים בקוטר של 30 מ"מ ולפחות 5 בריחים.
 • מערכת הבריחים מוגנת ע"י מלכודות זכוכית.
 • הכספת בעלת מנעול כפול שיניים ובתוספת מנעול צרופים (קומבינציה) או דיגיטלי.
 • משקל כספת מינימלי 180 ק"ג.
 • הכספת תכלול גלאי משולב - חום, פתיחה וזעזועים.
 • הגלאי מחובר למערכת האזעקה באזור נפרד המופעל 24 שעות ביממה.
 • הכספת תעוגן במינימום 2 עוגנים לקיר בטון ולרצפה.

 

לפניכם חלק מההגדרות הבסיסיות שיעזרו לכם בהבנה של נוהל 150 לפקודת הסמים המסוכנים:

יק"ר - היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות.

קנאביס - כל חלקי צמח הקנאביס וכל מוצר המיוצר מהצמח ולמעט שמן המופק מזרעיו.

רישיון לבית מסחר למוצרי קנאביס - רישיון מהיק"ר לבית מסחר לעיסוק באחסון והפצה של מוצרי קנאביס לשימוש רפואי, בלבד.

מוצר קנאביס - מוצר המיועד לשימוש רפואי ומכיל קנאביס, העומד באמות מידה מקצועיות שגיבש משרד הבריאות לעניין התצורה וריכוז החומרים הפעילים, למעט תכשיר רשום בפנקס התכשירים (תרופות).

חווה | חוות קנאביס | חוות גידול - עסק או מתחם מוגדר המשמש לגידול של קנאביס לשימוש רפואי, אשר הינו בעל רישיון תקף לעיסוק בקנאביס לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר.

חוות ריבוי | משתלה - עסק או מתחם מוגדר המשמש לגידול מקורות ריבוי או לביצוע טיפוח זנים של קנאביס לשימוש רפואי, אשר הינו בעל רישיון תקף לעיסוק בקנאביס לפי פקודת הסמים המסוכנים מהיק"ר.

בית מסחר למוצרי קנאביס - עסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים לשמש לאחסון, למכירה סיטונית, לחלוקה סיטונית או להפצה של מוצרי קנאביס רפואי Grade Medical .

מפעל לייצור מוצרי קנאביס - עסק בעל רישיון תקף לפי פקודת הסמים המסוכנים המשמש לייצור ואריזה של מוצרי קנאביס רפואי Grade Medical.

בית מרקחת - כהגדרתו בפקודת הרוקחים (נוסח חדש), תשמ"א-1981 ,בעל רישיון עסק תקף , אישור רוקח אחראי תקף מרוקח מחוזי, ובעל רישיון לפי הפקודה מהיק"ר להחזקה ולמסירה של מוצרי קנאביס למטופלים בעלי רישיונות שימוש למטרות

רפואיות.