פניה מהירה - השאירו פרטים ונחזור אליכם בנושא זה בהקדם!

כמו לכל מוצר בעולם איכותי גם לכספות ישנם תקנים וסטנדרטים.

קיימים הבדלים משמעותיים בין סוגי התקנים השונים.

כספות תקניות הן כספות שעברו מבחנים מחמירים כנגד פריצה, על-ידי המעבדות האירופאיות או האמריקאיות. 

חשוב לציין כי ישנם הבדלים משמעותיים בסוגי התקנים לכספות ולא בהכרח כל כספת היא עם תקן, יתרה מכן לא כל תקן הוא המתאים לנו כאשר אנו בוחרים כספת.

התקנים הבולטים בעולם הכספות הם תקנים לעמידה בפני פריצה, אש, לחות, ופיצוץ.

לרוב מוכרים בעולם התקנים האמריקאים והאירופאיים.

התקנים לכספות הינם מדורגים מספרית כאשר ככל שמספר התקן גדל אזי המיגון יותר חזק.

להלן פרוש ראשי התיבות של התקנים הנפוצים יותר:

TL-15 - האותיות באנגלית מציינות TL=TOOLS כלים כבדים

15 = זמן בדקות.

כלומר התקן אומר כי הכספת עמידה בפני פריצה על ידי כלים כבדים למשך 15 דקות והכוונה היא לחזית הכספת כלומר לדלת בה מותקנים מנגנוני הנעילה.

TL 15X6 - האותיות באנגלית מציינות TL=TOOLS כלים כבדים

15 = זמן בדקות.

הכפולה ב 6 אומרת כי  הכספת עמידה בפני פריצה על ידי כלים כבדים למשך 15 דקות בכל 6 פאותיה חזית, ימין, שמאל, למעלה, למטה וגב הכספת.

TRTL 30 - האותיות באנגלית מציינות TL=TOOLS = כלים כבדים, TR=TORCH= ברנר ( מבער )

15 = זמן בדקות.

כלומר התקן אומר כי הכספת עמידה בפני פריצה על ידי כלים כבדים וניסיון חיתוך על ידי מבער למשך 30 דקות והכוונה היא לחזית הכספת כלומר לדלת בה מותקנים מנגנוני הנעילה.

TRXTL 60X6 - האותיות באנגלית מציינות TL=TOOLS = כלים כבדים, TR=TORCH= ברנר ( מבער ), X = EXPLOSION = פיצוץ

כלומר התקן אומר כי הכספת עמידה בפני פריצה על ידי כלים כבדים וניסיון חיתוך על ידי מבער וחסינה בפני חומר נפץ עד 230 גרם למשך 60 דקות בכל אחת מ 6 פאות הכספת.

 

 תקן חסינות לאש לניירת שנקרא UL350F

התקן אומר: במשך שעה מינימום החום של האש לא יפרוץ לחלל הכספת וזאת בתנאי טמפרטורה של 1010 מעלות מחוץ לכספת.

קוד התקן הבינלאומי הוא  UL 350F  כלומר :

350 מעלות פרנהייט = 176.66667 מעלות צלסיוס

כספות חסינות אש מחוייבת להיות עם רשיונות תקן ועם תעודות המעידות על סוג התקן, כמו כן תו התקן חייב להופיע בתוך חלל הכספת ועליו חייב להיות רשום את מספר התקן וסימולו.

תקן חסינות לאש למדיה מגנטית שנקרא UL72F

התקן אומר כי המדיה המגנטית כגון DOK או CD יהיו מוגנים כאשר תפרוץ שריפה בחוץ בטמפרטורה של 1010 מעלות, ובכספת תשמר תמפרטורה של 47 מעלות.

כספת חסינת אש לניירת אינה מיועדת למדיה מגנתית אולם להיפך הכלל כן מתקיים.

 

סיווגי התקנים הם לפי המפורט כאן:

 

תקן אמריקאי

TL-15

TL-15*6

TL-30

TL-30*6

TRTL-30

TRTL-15*6

TRTL-30*6

TRTL-60*6

TXTL-60*6

 

תקן אירופאי

14450 SI

14450 S2

1143-0

1143-I

1143-II

1143-III

1143-IV

1143-V

1143-VEX

1143-VI

1143-VIEX

 

תקן ישראלי

D1

D2

C1

C2

C3

C4

B1

A1

A2

A3

A4

A5