כספת לנשק | ארונות סמים

הצג כספות

כספות אלה נבנות בהתאם למפרטי משטרת ישראל  ו\או בהתאם למפרט משרד הביטחון.

עמידה בדרישות המפרט המשטרתי תאפשר קבלת אישור חברות הביטוח

ואישור קצין הרישוי לעמידה בתנאי לקבלת רישיון עסק.

כספות אלה ננעלות עם מפתח כפול שיניים ומנעול קומבינציה מכני או לחילופין מנעול קומבינציה אלקטרוני .