סוגי כספות | כספת

Chubb safes - Proguard

הצג כספות

דגם Proguard תוצרת Chubb safes הקונצרן הבריטי הגדול בעולם ליצור כספות ומערכות מיגון לבנקים בתקן גרמני  בתקן אירופי EN1143-1class 3  \

class 2 באישור ארגון ECB-S