מגוון השירותים שלנו כולל תכנון, ייעוץ, ייצור, מכירה והתקנת כספות בהתאם לדרישות ותנאי משרד הביטחון.

אנו מורשים מטעם משרד הביטחון ומספר ספק משרד הביטחון שלנו הוא 0083175189

 חברת ראם כספות מתמחים בייצור, שיווק, מכירה והתקנה של כספות בכל גודל וסוג.

 מהו בעצם מספר ספק משרד הביטחון?

ספק מוכר

יצרן, נותן שירות, משווק, יבואן או יועץ שאושר כספק מוכר על-ידי הוועדה המשרדית לאישור ספקים מוכרים במשרד הביטחון, ואשר שמו נכלל ברשימת הספקים המוכרים של משרד הביטחון.    

קבלן מוכר

קבלן לעבודות בנייה שאושר על-ידי הוועדה הבין משרדית והוסמך גם על-ידי משרד הביטחון לבצע עבורו עבודות בנייה.           

מתכנן מוכר לתכנון ובניה

מתכנן הנותן שירותי תכנון, הנדסה וייעוץ לעבודות בנייה אשר אושר לכך על-ידי הוועדה המשרדית לאישור מתכננים במשרד הביטחון.         

תנאי בקשה וקבלה: 

כאשר בעל עסק / ספק מבקש לקבל מעמד של ספק מוכר (לא כולל קבלנים ומתכננים) עליו לפנות למרכז לשילוב ספקים במנה"ר/היחידה לשילוב ובקרת ספקים בבקשה להיכלל ברשימת הספקים המוכרים.

הטיפול בבקשה יתבצע בתהליך הכולל מספר שלבים קבועים, בהתאם לנהלי המרכז. בשלב האחרון בתהליך תוגש הבקשה לוועדה המוסמכת במשרד הביטחון על מנת שתחליט בעניין התאמת הספק, בהתאם להוראות משרד הביטחון.

קבלת היתר ספק מוכר של משרד הביטחון מותנית בקיום תנאי סף, הן כלליים עבור כל סוגי הספקים והן מיוחדים לכל סוג ספק ואופי הפעילות. התנאים משתנים מעת לעת ויש לברר עם המרכז לשילוב ספקים לגבי שינויים ועדכונים.